Tilbagetrækning af høring af forslag til tekniske krav til nyt systemydelsesprodukt, FCR-D nedregulering

Energinet trækker høring af 1. oktober over ændring til tekniske krav til FCR-D tilbage.

Dette sker på baggrund af et tidligt høringssvar, hvor der er ønske om, at der i større omfang er kendskab til markedsdesignet, før høringen over de tekniske krav for udvidelse af området for levering af FCR-D gennemføres.

Hvis du har spørgsmål i forhold til tilbagetrækningen eller høringen, er du velkommen til at kontakte Anne Nielsen, aie@energinet.dk