Energinet sender forslag til ændring af Forskrift H2 i høring fra 11. oktober til 8. november 2019 kl. 12.00

Ændringer i forbindelse med overgangen til flexafregning, gældende fra 1. januar 2021

Energinet sender hermed forslag til ændring af Forskrift H2 i høring

 

Forskriften indeholder ændringer, der vil være gældende fra den 1. januar 2021

I forbindelse med overgangen til flexafregning, vil der efter den 1. januar 2021 være visse regler for skabelonafregning og saldoafregning, som stadig vil være gældende, indtil den sidste og endelige saldoafregning er gennemført. Det drejer sig om aktiviteter, der skal gennemføres efter den 1. januar 2021, men som vedrører afregningsperioder før den 1. januar 2021. Forskriften er tilpasset således, at der ikke er tvivl om, at skabelonafregningen ophører per 1. januar 2021 og at saldoafregningen fortsætter i tre år herefter efter de i dag kendte metoder, således at saldoafregningen endeligt ophører i første kvartal 2024.

Forskriften finder udelukkende anvendelse overfor aktører i det danske elmarked.

Energinet er desuden i gang med at opdele eksisterende markedsforskrifter, så det klart fremgår, hvilke dele af forskrifterne der er retligt bindende, og hvilke dele der alene er af vejledende karakter. Her er altså ikke tale om nye regler, men udelukkende en opsplitning i regler og vejledning. For at give et bedre overblik er den omskrevne version (nyordning) af den eksisterende forskrift H2 derfor også vedlagt denne høring, men den er ikke en del af høringen.

Høringssvar skal være Energinet i hænde senest fredag den 8. november 2019, kl. 12.00, og bedes sendt via e-mail til Jeannette Møller Jørgensen, JMJ@energinet.dk og Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk

Materialet vil desuden blive lagt på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Nettilslutning-og-drift/Horinger/Horinger, hvor det også er muligt at abonnere på nyhedsmail om de forskrifter og netregler, Energinet sender i høring.

Yderligere information fremgår af det vedhæftede høringsbrev.

 Dokumentnavn

 Høringsbrev - forskrift H2
 Nye forskrift H2 - 1. januar 2021 - høring
 Vejledning nye forskrift H2 - 1. januar 2021
 Eksisterende forskrift H2 - nyordning
 Vejledning eksisterende forskrift H2 - nyordning