Fælles europæiske regler: ENTSO-E OG ALL NEMO COMMITTEE har IGANGSAT HØRINGSRUNDE AF ALGORITME-METODEN

ENTSO-E og ALL NEMO COMMITTEE har, jf. artikel 12 af CACM igangsat høringsrunde af algoritme-metoden (CACM artikel 37). Høringen løber indtil 2. juli 2019

Vi gør vores danske aktører opmærksomme på den aktuelle ENTSO-E høringsrunde af den opdaterede udgave af price coupling algorithm og continuous trading matching algorithm (jf. artikel 37.5 i CACM).

Dokumenterne indeholder en del ændringer, men det er især følgende integrationer, der er i fokus:

  • Change Control og Algorithm Monitoring, som er bestemt i beslutningen af ACER 08/2018 og dets Annex jf. artikel 9.11 af CACM
  • Krav til intraday-auktioner, hvilket inkluderer relevante ændringer til Single Intraday Market Coupling product methodology, jf. ACER-beslutning 01/2019.

Høringsrunden holdes fælles mellem alle TSO’er og alle NEMOer.

Sidste frist for at indsende kommentarer og input til ENTSO-E eller All NEMO Committee er den 2. juli 2019. Eventuelle kommentarer bedes indsendt på enten ENTSO-Es hjemmeside eller på All NEMO Committees hjemmeside, hvor dokumenterne samt yderligere forklaringer til fortolkningen også findes.

 


 

Public consultation pursuant to Art. 12 of Commission Regulation (EU) 1222/2015 on Algorithm Methodology review, including algorithm change control and algorithm monitoring, plus SIDC requirements annex amendment for supporting ID auctions, plus SIDC product methodology

Overview
The Methodology concerning the price coupling algorithm and continuous trading matching algorithm (provided under art. 37.5 of CACM) was approved by ACER on 26 July 2018 through Decision 08/2018 and its annex pursuant to art 9.11 of CACM (hereinafter the “Decision”). This consultation proposes several amendments to that Decision. The main bases for the amendments are the integration of change control and algorithm monitoring, as foreseen by the Decision, as well as the integration of requirements for intraday auctions, including relevant amendments of the SIDC product methodology following ACER Decision 01/2019.

This is a joint consultation on behalf of all NEMOs and all TSOs. Information about this consultation, and relevant background documents, are also published on the All NEMO Committee web-site: http://www.nemo-committee.eu/public-consultations/algorithm-methodology-review.

Deadline for the consultation is 2 July 2019.

Note
In these documents, the following colour codes applies:
New content since the version approved by ACER is reported highlighted in yellow.
Content deleted from the version in force approved by ACER is highlighted either in red and strikethrough, or added as comments in the margin if it has been moved to another section.
Some deadlines are highlighted in green for easy tracking.