Høring af Redegørelsen for elforsyningssikkerhed 2023

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2023 er i offentlig høring fra fredag den 15. september 2023 til fredag den 13. oktober 2023 kl. 15.30.

Hvert år udarbejder Energinet, jævnfør Elforsyningsloven, en redegørelse om elforsyningssikkerhed. I Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2023 anbefaler Energinet et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2033 på 36 afbrudsminutter. Desuden anbefaler Energinet at udvikle nye tiltag, der kan afhjælpe de særlige udfordringer for effekttilstrækkeligheden.

Sammen med redegørelsen udsendes en række bilagsrapporter, som bl.a. uddyber fremskrivningsresultaterne af effekttilstrækkelighed og et metodenotat. Afbrudsstatistikken for 2022 er også en vedlagt som bilag.

Redegørelsen og tilhørende bilag bliver hermed sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren. Energinet afholder desuden et høringsmøde om redegørelsen. Tilmeld dig via linket i højre side.

Høringsfrist er fredag d. 13. oktober kl. 15.30. Send høringssvar til Jacob Saugstrup Andersen på JSU@energinet.dk med kopi til myndighed@energinet.dk.

Titel
Hovedrapport: Redegørelsen for elforsyningssikkerhed 2023 (høringsudgave)
Bilag 1: Afbrudsstatistik
Bilag 2: Effekttilstrækkelighed  
Bilag 3: Marked  
Bilag 4: Elforsyningssikkerheden i eldistributionsnettene 
Bilag 5: Ordliste 
Høringsbrev Redegørelsen for elforsyningssikkerhed 2023

Kontakt

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.