Høring - Anmeldelse af aFRR Metoder

Hermed indsender Energinet to metodeanmeldelser om aFRR i én samlet høring.

Hermed indsender Energinet to metodeanmeldelser om aFRR i én samlet høring

Høringsperiode: Fra 27. oktober 2023 til den 27. november 2023.

Den første anmeldelse omhandler tilføjelser til Forskrift C2, der er nødvendige for at implementere PICASSO i Danmark. Det skal bemærkes at størstedelen af ændringerne, der indføres ved PICASSO allerede er godkendt af ACER og derfor ikke skal godkendes nationalt.

Den anden anmeldelse omhandler en række ændringer til Udbudsbetingelserne, der tages i brug ved overgangen til det nye aFRR kapacitetsmarked i DK1. Det nye aFRR kapacitetsmarked i DK1 afspejler aFRR kapacitetsmarkedet i DK2, dog som et isoleret marked for sig selv.

De to anmeldelser sendes i høring samlet, fordi de er stærkt sammenhængende og samlet set, giver en forståelse af, hvordan aFRR markedet kommer til at se ud efter overgangen til PICASSO. Den første metodeanmeldelse om PICASSO, omhandler energiaktiveringen af aFRR, og den anden metodeanmeldelse om aFRR kapacitetsmarkedet i DK1 omhandler kapacitetsindkøbet af aFRR.

Høringssvar kan gives samlet for de to metoder eller hver for sig for den enkelte metode.

Høringssvar bedes fremsendes pr. e-mail til Mathilde Skovgaard Kjær, moa@energinet.dk og Kasper From-Nielsen, kfm@energinet.dk, cc: myndighed@energinet.dk, senest den 27. november 2023, kl. 16:00. Skriv i emnefeltet ”Høringssvar: Anmeldelse af aFRR Metoder”.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Kasper From-Nielsen (kfm@energinet.dk) angående den første anmeldelse om PICASSO og Mathilde Skovgaard Kjær (moa@energinet.dk) angående den anden anmeldelse om aFRR kapacitetsmarkedet i DK1.

Metodeanmeldelse 1: PICASSO

Titel
Anmeldelse Af Metode Om Indtrædelse På PICASSO (Høring)
Forskrift C2 Track Changes
Forskrift C2 Accepterede Rettelser

Metodeanmeldelse 2: aFRR kapacitetsmarked i DK1

Titel
Metodeanmeldelse Afrr Kapacitetsmarkedet I DK1 (Høring)
Udbudsbetingelser Track Changes
Udbudsbetingelser Accepterede Rettelser

Kontakt

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.