Informationsudveksling under SO GL

Nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende informationsudveksling er i høring fra den 8. februar til den 8. marts 2019.

Kontaktperson: David Hartz

Høringsperiode: 8. februar til 8. marts 2019 kl. 16.00

Høringssvar bedes sendt til David Hartz, dha@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk fredag den 8. marts 2019 kl. 16.00.

Eventuelt uddybende spørgsmål til de nationale gennemførelsesforanstaltninger bedes rettet til David Hartz, dha@energinet.dk

Indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i de nationale gennemførelsesforanstaltninger. Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet
og indarbejdet i høringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk.

 

Generelle dokumenter

Titel  Revision  Dato 
Høringsbrev    08.02.2019
Liste over høringsparter    08.02.2019
Specification of IEC 61850_UDKAST (teknisk bilag til orientering)   15  
     

 

Produktion og forbrug

Titel Revision  Dato 
Informationsudveksling, kravdokument 1 - produktion og forbrug   0.0 08.02.2019
Høringskommentarskema - produktion og forbrug    08.02.2019
Høringsnotat Produktions- og forbrugsanlæg, kravdokument 1    21.03.2019

 

Stationsanlæg/net

Titel Revision  Dato 
Informationsudveksling, kravdokument nr. 2 - stationsanlæg/net   0 08.02.2019
Høringskommentarskema - stationsanlæg/net   08.02.2019
Høringsnotat Stationsanlæg , kravdokument 2    21.03.2019

 

Standarder, protokoller mv.

Titel Revision  Dato 
Informationsudveksling, kravdokument nr. 3 - standarder, protokoller mv.   08.02.2019
Høringskommentarskema - standarder, protokoller mv.   08.02.2019
Høringsnotat Kommunikationsprotokoller og krav til sikring af dataudveksling, Kravdokument 3    21.03.2019