Høringsforslag for LFC-blok i det nordiske synkronområde

Høringsforslag for LFC-blok i det nordiske synkronområde er i høring indtil 9. april 2018

Systemoperatørerne i det Nordiske synkronområde har sendt et fælles forslag i høring om bestemmelse af LFC-blokke.

Forslaget er i overensstemmelse med artikel 141, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastlæggelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL).  SO GL kræver, at alle TSO'er i ét synkronområde udarbejder ét fælles forslag til bestemmelse af LFC-blokke.

Forslaget skal opfylde følgende krav:
(a) et overvågningsområde svarer til, eller er en del af, kun ét LFC-område
(b) et LFC-kontrolområde svarer til, eller er en del af, kun én LFC-kontrolblok;
(c) en LFC-kontrolblok svarer til, eller er en del af, kun ét synkront område; og
(d) hvert netværkselement er en del af kun ét overvågningsområde, kun ét LFC-kontrolområde og kun én LFC-kontrolblok.

Det fælles forslag fra TSO'erne i det Nordiske synkronområde kan findes på ENTSO-E’s høringsportal, hvorfra kommentar til høringen ligeledes skal afgives. Aktører og interessenter inviteres til at komme med synspunkter til forslaget. Efter høringen vil TSO'erne gennemgå høringssvarene og opdatere forslaget i overensstemmelse hermed, samt anmelde LFC-blokstrukturen til tilsynet.

Høringsdokumenter:
Høringsdokumenterne består af et forslag om opdeling i LFC-blokke og et baggrundsdokument, begge på engelsk: Se forslag og afgiv kommentar til høringen her.