Fælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat høringsrunde af markedsbaseret allokering af grænseoverskridende udveksling

Metode for markedsbaseret allokering af grænseoverskridende udveksling af balancekapacitet eller deling af reserver for kapacitetsberegningsregionen Hansa er i høring indtil 21. oktober 2019

Vi gør danske aktører opmærksomme på den aktuelle høring af metoden for en markedsbaseret allokering af grænseoverskridende udveksling af balancekapacitet eller deling af reserver for kapacitetsberegningsregionen Hansa i henhold til artikel 41 i Electricity Balancing-forordningen (EB GL).

Høringen er at finde på engelsk på ENTSO-Es høringsportal under titlen EBGL Art. 41: a market-based proposal of cross zonal capacity allocation for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves for the CCR Hansa.

Klik her for at se høringen på ENTSO-Es høringsportal (åbner i nyt vindue).