NORDIC BALANCING MODEL (NBM) PROGRAM I HØRING HOS ENTSO-E

Forslag fra Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnätt med et opdateret program (roadmap) for gennemførelse af den nordiske balancemodel - høringsfrist 16. august 2019

Denne høring omhandler et forslag fra Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnätt med et opdateret program (roadmap) for gennemførelse af den nordiske balancemodel, herunder 15 minutters tidsopløsning.

Du kan finde de relevante dokumenter her.

Hvorfor sender vi i høring?

Gennemførelsen af den nordiske balancemodel og overgangen til 15 minutters tidsopløsning indebærer betydelige ændringer for alle parter. En vellykket og robust implementering kan kun lykkes igennem grundige forberedelser fra alle aktører og et tæt samarbejde mellem TSO'erne og de berørte aktører.

Formålet med høringen er at sikre, at aktørernes synspunkter og behov med hensyn til deres egen gennemførelse tages i betragtning, fordi de bliver berørt af implementeringen af NBM og overgangen til 15 minutters tidsopløsning. De nordiske TSO'er værdsætter interessenternes bidrag og feedback.

Sidste frist for at indsende kommentarer til ENTSO-E er den 16. august 2019.