Vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør for DK2 fra 2021 i høring 12. juli - 15. august 2019

Energinet sender vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør i høring indtil 15. august 2019

Høringssvar vedr. udbudsbetingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør til DK2 fra 2021

Energinet har tilrettet udbudsbetingelserne jf. de indkomne høringskommentarer og har metodeanmeldt de reviderede udbudsbetingelser til Forsyningstilsynet. De anmeldte udbudsbetingelser kan fås ved henvendelse til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk

De indkomne høringskommentarer og Energinets svar på disse ses herunder:

DOKUMENTNAVN
 Høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve - Forsyningstilsynet
 Høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve - Ørsted
 Høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve - Dansk Fjernvarme
 Energinets svar på høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve

 


Energinet udsender den 12. juli 2019 vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør jf. bestemmelserne i NC ER i høring.

Høringssvar

Høringssvar til udbudsbetingelser og bilag bedes fremsendt til Energinet senest den 15. august 2019 kl. 12.00 til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk  med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk

Spørgsmål

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk og Michal Rudbeck-Rønne, mrr@energinet.dk

Høringsperiode

Fredag den 12. juli til torsdag den 15. august 2019 kl.12.00

Høringen omfatter følgende dokumenter:

DOKUMENTTITEL
 Høringsbrev – Vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør
 Udbud af systemgenoprettelsesreserve – Udbudsbetingelser DK2 2021 – Høring
 Udbud af systemgenoprettelsesreserve – Udbudsbetingelser DK2 2021 – Bilag 1 Tekniske betingelser – Høring
 Udbud af systemgenoprettelsesreserve – Bilag 2 Kontraktparadigme - Høring