NC ER: Høring om vilkår og betingelser for at være systemforsvarsydelsesleverandør og systemgenoprettelsesydelsesleverandør, jf. Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 (NC ER)

Høring om vilkår og betingelser for at være systemforsvarsydelsesleverandør og systemgenoprettelsesydelsesleverandør, jf. Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 (NC ER), er i høring indtil 31. oktober 2018

Høring om vilkår og betingelser for at være systemforsvarsydelsesleverandør og systemgenoprettelsesydelsesleverandør, jf. Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 (NC ER)

Høringsfristen er forlænget til 31. oktober 2018

Kontaktperson: Jonas Peter Hasselbom Jacobsen (JJB@energinet.dk)

Fra den 24. september sendes Energinets vurdering af vilkår og betingelser for at fungere som systemforsvarsydelsesleverandør på kontraktbasis og systemgenoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis i høring.

Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastlægger i artikel 4, stk. 2, a) og b),
at hver TSO skal indsende forslag om vilkår og betingelser for at fungere som henholdsvis forsvarsydelsesleverandør på kontraktbasis og som genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis.Læs nærmere i høringsbrevet (herunder).

Download høringsbrev som pdf.

 

Download høringsnotat som pdf