Høring af Energinets nye metode for nettarif for elforbrugere tilsluttet distributionsnettet på 10 kV og derover

Energinets nye metode for nettarif for elforbrugere tilsluttet distributionsnettet på 10 kV og derover er i offentlig høring fra den 11. oktober til den 10. november 2023 kl. 16.00.

Energinet sender hermed ny metode for opkrævning af nettarif i høring. Metoden gælder kun for elforbrugere tilsluttet i distributionsnettet på 10 kV eller derover. Disse elforbrugere betaler i dag en tarif pr. forbrugt kWh. Energinet ønsker fra 1. januar 2025 at introducere en effektbetaling, der betales i forhold til det maksimale træk fra det kollektive net. Effektbetalingen skal dække en andel af Energinets omkostninger til drift, vedligehold og udbygning af infrastrukturen. Den resterende andel af omkostningerne til infrastruktur vil – sammen med omkostninger til nettab - fortsat blive opkrævet via en energitarif pr. forbrugt kWh.

Disse ændringer er beskrevet nærmere i vedlagte udkast til metodebeskrivelse.

Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til den ændrede tarifmetode.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig metode, som metodeanmeldes til Forsyningstilsynet.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 10. november 2023, kl.16.00.

Titel
Metodeanmeldelse - Nettarif for forbrug i distributionsnettet
Metode - Nettarif for forbrug i distributionsnettet
Høringsbrev - Ændring af metode for nettarif for elforbrugere tilsluttet distributionsnettet

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.