Høring af nordiske TSO'ers forslag til metoder vedrørende frekvenskvalitet og frekvenskontrolreserver (FCR) for det nordiske synkronområde

Høring af nordiske TSO'ers forslag til metoder vedrørende frekvenskvalitet og frekvenskontrolreserver (FCR) for det nordiske synkronområde er i høring indtil 1. juli 2018

Denne høring vedrører forslagene fra alle nordiske TSO'er til fire metoder vedrørende frekvenskvalitet og frekvenskontrolreserver (FCR), som krævet i artikel 118, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017, om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Disse metoder omfatter:
118 a) regler for dimensionering af FCR i henhold til artikel 153
118 b) yderligere egenskaber for FCR i henhold til artikel 154, stk. 2
118 c) frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet i henhold til artikel 127
118 t) for andre synkrone områder end CE, hvis det er relevant, grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne i henhold til artikel 163, stk. 2.

Forslagene kan ses på ENTSO-E's høringsportal, hvor kommentarer til høringen også skal gives.