Høring af nordiske TSO'ers ændringsforslag til dimensioneringsregler for frekvensgenoprettelsesreserver (FRR)

De nordiske transmissionssystemoperatørers (TSO) ændringsforslag til dimensioneringsregler for frekvensgenoprettelsesreserver (FRR) er i høring fra 1. april til 1. maj 2019

Denne høring vedrører EU-Forordning 2017/1485 af 2. august 2017 (SOGL) om fastlæggelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer, artikel 157, stk. 1, der specificerer dimensioneringsreglerne for FRR. Ændringsforslaget har reference til denne tidligere høring.

Se ændringsforslaget til dimensioneringsregler for frekvensgenoprettelsesreserver (FRR) på ENTSO-Es høringsportal.

 

Stakeholder webinar

De nordiske TSO'er inviterer aktører og interesserede til et webinar om ændringsforslaget for FRR-dimensioneringsregler. Formålet med webinaret er at præcisere forslaget yderligere og diskutere den videre udvikling af FRR dimensioneringsmetode. Webinaret afholdes onsdag den 10. april fra kl. 10.00 til 11.30 og foregår på engelsk.

Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til: Hanne.Finstad@statnett.no, hvorefter du vil modtage en kvittering med et link til webinaret.