Høring af nordiske TSO'ers forslag til metoder vedrørende frekvensgenoprettelsesreserver (FRR) og reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse (FRCE) for det nordiske synkronområde

De nordiske TSO'ers forslag til metoder vedrørende frekvensgenoprettelsesreserver (FRR) og reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse (FRCE) for det nordiske synkronområde er i høring indtil 15. august 2018

Denne høring vedrører forslagene fra de alle de nordiske TSO’er til metoder for Frekvensgenoprettelsesreserver (FRR) og Reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse (FRCE) for det nordiske synkronområde jf. kommissionens forordning (EU) af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Disse metoder omfatter:

118 stk. 1, litra z)         

- den metode, der anvendes til at fastlægge grænser for omfanget af udveksling af FRR mellem synkrone områder fastsat i overensstemmelse med artikel 176, stk. 1, og den metode, der anvendes til at fastlægge grænser for omfanget af deling af FRR fastsat i overensstemmelse med artikel 177, stk. 1, og

118 stk. 1, litra aa)

- den metode, der anvendes til at fastlægge grænser for omfanget af udveksling af RR mellem synkrone områder fastsat i overensstemmelse med artikel 178, stk. 1, og den metode, der anvendes til at fastlægge grænser for omfanget af deling af RR fastsat i overensstemmelse med artikel 179, stk. 1.

119 stk. 1, litra c)

- rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4.

119 stk. 1, litra h)

- reglerne for dimensionering af FRR fastsat i overensstemmelse med artikel 157, stk. 1.

119 stk. 1, litra q)

- koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og

119 stk. 1, litra r)

- foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16.

Forslagene kan ses på ENTSO-E's høringsportal, hvor kommentarer til høringen også skal gives.