Høring af nordiske TSO'ers forslag til regional koordinering af driftssikkerhed i CRR Nordic

De nordiske TSO'ers forslag til regional koordinering af driftssikkerhed i Coordinated Capacity Region Nordic (CRR Nordic) er i høring indtil 15. april 2019

Denne høring vedrører EU-Forordning 2017/1485 af 2. august 2017 (SOGL) om fastlæggelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

Artikel 76 kræver, at alle TSO'er i hver kapacitetsberegningsregion, i fællesskab udarbejder et fælles forslag til almindelige bestemmelser om regional koordinering af driftssikkerhed, som anvendes af RSC'erne og TSO'erne i kapacitetsberegningsregionen, der skal opfylde kravene i SOGL's artikel 76 og 77.

De nordiske TSO'ers forslag til regional koordinering af driftssikkerhed i CCR Nordic findes på høringsportalen for ENTSO-E: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/nordicccr_art76/

Høringsperioden er fra 15. marts til 15. april 2019.