Nordiske TSO'ers diskussionsoplæg om mulige løsninger for den fremtidige kortsigtede markedsmodel

De nordiske TSO’er har åbnet en høringsrunde om mulige løsninger for fremtidige kortsigtede elmarkeder på forventede udviklinger i elsystemet. Høringen varer til den 1. juli 2019

For at invitere markedsaktører til en tidlig dialog, har de nordiske TSO’er (Energinet Elsystemansvar A/S, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät) skrevet et diskussionsoplæg, som udforsker mulige markedsbaserede løsninger for de fremtidige kortsigtede elmarkeder.

Diskussionsoplægget indeholder ikke faste holdninger eller besluttede handlinger for den langsigtede udvikling, men diskuterer mulige udviklinger i elmarkederne, som kunne være relevante svar på forventede udviklinger i elsystemet. Det er de nordiske TSO’ers overbevisning, at aktørinddragelse er udslagsgivende for at bestemme en vision for den fremtidige udvikling og for implementering deraf.

Diskussionsoplægget offentliggøres med en forventning om at stimulere en bredere diskussion mellem markedsaktørerne og at modtage værdifulde input til TSO’ernes videre drøftelser af den fremtidige udvikling af kortsigtede elmarkeder.

Svar bedes venligst sendt på engelsk til ShortTermMarketsConsultation@fingrid.fi inden den 1. juli 2019.

Diskussionsoplægget kan findes her.

 

 

Nordic TSOs consult on possible solutions for future short-term markets

Nordic TSOs have launched a public consultation on possible solutions for future short-term markets as a response to anticipated changes in the power system. The public consultation will close on 1 July 2019.

The Nordic TSOs want to engage stakeholders in dialogue early in the process and have thus prepared a discussion paper that explores possible market-based solutions for future short-term markets. The discussion paper does not present firm positions or decided actions in terms of long-term development, but rather discussions on possible changes to the markets that could be relevant as responses to changes anticipated in the power system.

The Nordic TSOs find that the involvement of all stakeholders is vital in setting the vision for future developments and then implementing this vision. By publishing the discussion paper for consultation with stakeholders, the Nordic TSOs hope to both stimulate broad discussions among stakeholders and receive valuable input for further considerations among the TSOs of the future short-term markets.

Please send replies to the public consultation, preferably in English, to ShortTermMarketsConsultation@fingrid.fi by 1 July 2019.

Click here for the discussion paper.