Offentlig høring af 3-måneders rapport for nordisk flow-based EPR

Aktører og interessenter kan indsende deres input i en offentlig høring, som er åben fra og med den 17. april til og med den 17. maj 2023

De nordiske TSO’ers evalueringsrapport for tre måneders External Parallel Run (EPR) for kapacitetsberegningsmetoden flow-based (FB) er nu sendt i høring. Denne rapport er baseret på specifikke nøgleindikatorer (KPI’er), fastsat af de nationale tilsyn, som skal opfyldes for at implementere flow-based i Norden.

Elmarkedets aktører og interessenter har mulighed for at give input til rapporten, før den bliver sendt til de nationale tilsyn. Aktører og interessenter kan indsende deres input i en offentlig høring, som er åben fra og med den 17. april til og med den 17. maj 2023.

Høringen er tilgængelig på ENTSO-E’s høringsportal:
https://consultations.entsoe.eu/markets/nordic-ccm-parallel-run-report/

Høringsdokumentet og kontaktinformation er tilgængelige på høringssiden. Bemærk venligst, at alt input til høringen skal ske via høringssiden. All input og feedback skal være tilsendt senest 17. maj 00:00 CET, 2023.

Kontakt

Energinet:
ulm@energinet.dk

Det nordiske CCM-projekt:
ccm@nordic-rcc.net

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.