Høringsforslag til opdeling i LFC-blokke i det kontinentaleuropæiske synkronområde

Høringsforslag til opdeling i LFC-blokke i det kontinentaleuropæiske synkronområde er i høring indtil 29. december 2017

HØRINGSFORSLAG TIL OPDELING I LFC-BLOKKE I DET KONTINENTALEUROPÆISKE SYNKRONOMRÅDE

Høringsfrist: 29. december 2017

Systemoperatørerne i det kontinentaleuropæiske synkronområde har sendt et fælles forslag i høring om bestemmelse af LFC-blokke. Forslaget er i overensstemmelse med artikel 141, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastlæggelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) .

SO GL kræver, at alle TSO'er i ét synkronområde udarbejder ét fælles forslag til bestemmelse af LFC-blokke. Forslaget skal opfylde følgende krav:

(a) et overvågningsområde svarer til, eller er en del af, kun ét LFC-område
 (b) et LFC-kontrolområde svarer til, eller er en del af, kun én LFC-kontrolblok;
 (c) en LFC-kontrolblok svarer til, eller er en del af, kun ét synkront område; og
 (d) hvert netværkselement er en del af kun ét overvågningsområde, kun ét LFC-kontrolområde og kun én LFC-kontrolblok.

Det fælles forslag fra TSO'erne i det kontinentaleuropæiske synkronområde kan findes på ENTSO-E’s høringsportal, hvorfra kommentar til høringen ligeledes skal afgives.

Forslaget om bestemmelse af LFC-kontrolblokke i det kontinentaleuropæiske synkronområde er underlagt offentlig høring i henhold til artikel 11 i SO GL.