Høringsforslag til opdeling i LFC-blokke i det nordiske synkronområde

Høringsforslag til opdeling i LFC-blokke i det nordiske synkronområde er i høring indtil 31. december 2017

Høringsforslag til opdeling i LFC-blokke i det nordiske synkronområde

 
Høringsfrist: 31. december 2017

Kontaktperson:
Danmark: Torben Skødt (tsk@energinet.dk)

Systemoperatørerne i Danmark, Norge og Sverige er enige om en fælles model for fremtidig balancering af det synkrone skandinaviske elsystem. Dette er det første vigtige skridt i retning af etablering af den nye balancemodel.

Forslaget til balanceringsblokke (LFC-blokke) sendes hermed i høring. Aktører/interessenter inviteres derfor til at indsende høringssvar.

Hvad:
Denne høring vedrører forslaget fra Energinet, Svenska kraftnät og Statnett til opdeling i LFC-blokke i henhold til artikel 141, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastlæggelse af en retningslinjer for Elsystemets drift.

Forslaget dækker opdeling af LFC-blokke for det nordiske synkroniske system.

Hvorfor:
Høringen finder sted i overensstemmelse med artikel 11 i Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1485 af 2. august 2017 om fastlæggelse af en retningslinjer for Elsystemets drift. Høringen varer fra 24. november til 31. december.

Hvad sker der?
Formålet med høringen er at få synspunkter fra aktører og interessenter. Efter høringen vil TSO'erne gennemgå høringssvarene og opdatere forslaget i overensstemmelse hermed.

Høringsdokumenter:
Høringsdokumenterne består af et forslag om opdeling i LFC-blokke og et baggrundsdokument, begge på engelsk: 

Titel Frist for afgivelse af høringskommentarer

Proposal from the Transmission system operators, Energinet, Svenska kraftnät and Statnett for the determination of LFC blocks within the Nordic Synchronous Area

31. december 2017
Explanatory document concerning the proposal from the Transmission system operators Energinet, Svenska kraftnät and Statnett for the determination of LFC blocks within the Nordic synchronous area 31. december 2017

Send høringsvaret via e-mail til Torben Skødt på tsk@energinet.dk og skriv "LFC blokstruktur" i emnefeltet. Fristen for indsendelse er 31. december 2017. 

Fingrid har sendt deres eget bud på en LFC-blok struktur i høring