Høring af Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 er i offentlig høring fra den 30. august 2019 til den 27. september 2019 kl. 15.30.

I Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 foreslår Energinet, at elforsyningssikkerheden frem mod 2030 skal holdes på mindst 99,993 procent leveringssikkerhed. Anbefalingen er således at acceptere, at den gennemsnitlige dansker ud fra prognoserne i 2030 må undvære strøm i stikkontakterne i op til 35 minutter årligt. Dermed også sagt, at ikke alle danskere vil opleve, at der sker en ændring i antallet af afbrudsminutter. 35 minutter vil stadig være europæisk topklasse, og det vil være omtrent samme antal afbrudsminutter, som danskerne oplevede i 2000, 2006 og 2007.

Energinets analyser viser en stigende risiko for afbrud grundet effektmangel frem mod 2030. Energinet anbefaler primært, at imødegå udfordringen med allerede igangværende markedsreformer, men vurderer også, at hvis markedsreformer ikke har tilstrækkelig virkning på effekttilstrækkeligheden eller effektsituationen yderligere forværres, er den samfundsøkonomisk billigste løsning at etablere en midlertidig strategisk reserve.

Redegørelsen og det fremtidige niveau bliver nu sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren.


Dokument
Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 (RFE 2019) 
Kommentarskema RFE 2019 
Høringsbrev RFE 2019
Høringsparter RFE 2019 
 
 Høringsnotat RFE 2019