Høring af regler for efterspørgselsreaktionsydelser

Regler for efterspørgselsreaktionsydelser er i høring indtil 17. august 2018

Hermed sendes regler for efterspørgselsreaktionsydelser, fastsat med hjemmel i EU-forordning 2016/1388, i høring.

Den 17. august 2016 blev EU-forordning 2016/1388, Demand Connection Code, offentliggjort. Ifølge artikel 28 og 29 skal Energinet fastsætte regler for efterspørgselsreaktionsydelser, og disse krav skal sendes i høring hos interesseparter og kompetente myndigheder, jf. artikel 9.

Kravene skal ifølge artikel 27 gælde for:

a) fjernstyret regulering:
     i) efterspørgselsreaktion vedrørende regulering af aktiv effekt
     ii) efterspørgselsreaktion vedrørende regulering af reaktiv effekt
     iii) efterspørgselsreaktion vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssystemet
 b) autonom regulering:
     i) efterspørgselsreaktion vedrørende frekvensregulering
     ii) efterspørgselsreaktion vedrørende meget hurtig frekvensregulering.

Høringsbrev vedr. efterspørgselsreaktion (fleksibelt forbrug) - DCC         
 
 download pdf  

 

Samlet høringsnotat efter høring om efterspørgselsreaktion (fleksibelt forbrug).

 

download pdf