NC ER: Høring af regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter

Høring af regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktivite-ter, jf. Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 (NC ER), er i høring indtil 24. oktober 2018

Høring af regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter, jf. Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 (NC ER)

Høringsfrist: 24. oktober 2018

Kontaktperson: Henning Parbo (HEP@energinet.dk)

Fra den 24. september sender Energinet regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter i høring.

Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 (NC ER) om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet fastlægger principper for de procedurer og handlinger, der skal være gældende i tilfælde af nødsituationer og blackout-tilstand.

Som et element heri skal de enkelte TSO’er udarbejde regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter samt regler for afregning af ubalancer i perioder, hvor markedsaktiviteter har været suspenderet.

Dette høringsbrev retter sig primært mod balanceansvarlige aktører.

Download høringsbrev som pdf.

 

Der blev ikke modtaget svar til høringen og derfor foreligger heller intet høringsnotat.

Rev. 15-10-2019