Notat om samfundsøkonomiske konsekvenser af indførelse af implicit nettab på Skagerrak-forbindelsen

Notat om de samfundsøkonomiske konsekvenser af indførelse af implicit nettab på DC-forbindelsen mellem Vestdanmark og Sydnorge i februar 2021. Notatet er i høring fra den 27. marts til den 12. april 2024.

Energinet og Statnett indførte implicit nettab i day ahead-markedet i februar 2021 på Skagerrak-forbindelsen mellem Vestdanmark og Sydnorge. Vi har netop evalueret tiltaget i forhold til samfundsøkonomi. Baseret på en ”light-handed”-tilgang viser beregningerne, at tiltaget har været forbundet med en gevinst på € 1,4 mio. årligt. Evalueringen peger også på, at der ikke er signifikante eksterne flows som følge af tiltaget. Eksterne flows er i denne sammenhæng forstået som elektricitet, der finder andre veje mellem produktions- og forbrugssted, som følge af tiltaget på Skagerrak-forbindelsen, og dermed afsætter ekstra nettab i systemet. Dette ekstra tab kan potentielt udvande gevinsten ved sparet nettab på Skagerrak.

Titel
Ex post evaluation of implicit grid loss at Skagerrak interconnector - final report March 2024

Notatet er hermed i høring indtil 12. april 2024, og eventuelle kommentarer kan sendes til ulm@energinet.dk.

Kontakt

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.