Høring af Teknisk forskrift 2.1.3, Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr)

Teknisk forskrift 2.1.3, Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr) i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemerne (revision 1a), er i offentlig høring fra 10. til 25. januar 2019.

Teknisk forskrift 2.1.3, Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr) i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemerne, revision 1a

Kontaktperson: Flemming Brinch Nielsen, fbn@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk

Høringsperiode: 10. januar til 25. januar 2019 kl. 12.00

Forskriften vil være i offentlig høring i perioden fra torsdag den 10. januar til fredag den 25. januar 2019. Høringsfristen er kortere end de normale 4 uger, hvilket skyldes at kravene er udviklet i tæt samarbejde med de transmissionstilsluttede netvirksomheder. Samtidig vurderes indholdet af den tekniske forskrift ikke at have konsekvenser for øvrige aktører i elsystemet, hvorfor en længere frist af hensyn hertil ikke vurderes nødvendig. Læs mere om processen i det vedhæftede høringsbrev.

NR. TITEL  REV. DATO         
 2.1.3 Høringsdokument Teknisk forskrift 2.1.3, Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr) i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemerne (pdf) 1a  10-01-2019
 2.1.3 Høringsbrev Teknisk forskrift 2.1.3, Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr) i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemerne (pdf) 1a  10-01-2019
 2.1.3  Skema til høringskommentarer (Word)      1a  10-01-2019
       
   Samlede høringskommentarer til Teknisk forskrift 2.1.3, Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr)    

kontakt