Energinet sender Teknisk forskrift 3.2.7, Krav for spændingskvalitet for tilslutning af produktionsanlæg til transmissionsnettet, i høring fra 31. maj til 1. juli 2018

   

Teknisk forskrift 3.2.7, Krav for spændingskvalitet for tilslutning af produktionsanlæg til transmissionsnettet

Høringsperiode: 31. maj 2018 - 1. juli 2018

Kontaktperson: Flemming Brinch Nielsen (fbn@energinet.dk)

Formålet med denne forskrift er at fastsætte krav om spændingskvalitet for tilslutning af produktionsanlæg til transmissionsnettet. Teknisk forskrift 3.2.7 udarbejdes i forbindelse
med gennemførelse af EU-forordning 2016/631, Network code on requirements for grid connection of generators (RfG), på dansk Krav til nettilslutning for produktionsanlæg.

Læs mere i høringsdokumenterne, som kan hentes herunder. For at effektivisere høringsprocessen bedes eventuelle kommentarer anført i kommentarskemaet.

 

DOKUMENTNAVN
Teknisk forskrift 3.2.7 Krav til spændingskvalitet for tilslutning af produktionsanlæg til produktionsnettet
Høringsbrev Teknisk forskrift 3.2.7
Skema til høringskommentarer til Teknisk forskrift 3.2.7
 
Samlede høringskommentarer til høring af Teknisk forskrift 3.2.7

 

BEMÆRK: Du kan nu abonnere direkte på nyheder om elsektorens rammer og regler - tilmeld dig på Energinets hjemmeside her.

https://energinet.dk/El/Nyheder-om-elsektorens-rammer-og-regler