Høring af Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 og teknisk forskrift 3.2.2 vedrørende undtagelser for mikroinvertere

Høring af Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW og teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kW - Undtagelser omhandlende mikroinvertere i anlægskategori A1 og A2