Høring af ændringer i Forskrift D1, Forskrift H1 og Forskrift I og Forskrift C2

Energinet sender ændringer i Forskrift D1 – Afregningsmåling, Forskrift H1 – Skift af elleverandør
og Forskrift I – Stamdata og Forskrift C2 – Balancemarked og balanceafregning i høring fra den 10. juli 2023 til den 18. august 2023 kl. 12.00.

Med afsæt i aggregeringsbekendtgørelsen har Energinet vurderet behovet for implementering af uafhængige aggregatorer i DataHub. Igennem dialoger med uafhængige aggregatorer og en række leverandører af balanceringstjenester har Energinet vurderet, at de uafhængige aggregatorer kan bidrage med øget fleksibilitet i Danmark, hvis de får lov til at levere energirige balanceringstjenester (systemydelser) uden eget balanceansvar, hvilket kræver implementering i DataHub. På den baggrund vil Energinet indføre regler for uafhængige aggregatorer med henblik på, at denne aktør får lov til at levere energirige balanceringstjenester uden eget balanceansvar.

Da det er en helt nye rolle i elmarkedet, afholder Energinet to webinarer under høringsperioden. På webinaret gennemgås modellen og reglerne, og webonaret er tænkt som videnssupplement til de aktører, der ønsker at afgive høringssvar. Det er ikke muligt af afgive høringssvar på webinaret, og begge webinarer afholdes med samme indhold. Datoerne/tidspunktet for webinarerne er:

  • 19. juli 2023, kl. 13:00-15:00
  • 16. august 2023, kl. 10:00-12:00.

Tilmelding til webinar skal ske til detailmarkedsudvikling@energinet.dk. Webinaret er åbent for alle interesserede.

Sammen med høringsbrevet og forskrifterne er der vedlagt en vejledning til den uafhængige
aggregator. Vejledningen er alene tænkt som vejledning i forbindelse med Energinets høring.

Høringsdokumenter

Titel
Høringsbrev (uafhængige aggregatorer)
Forskrift D1, juli 2023 (uafhængige aggregatorer)
Forskrift H1, juli 2023 (uafhængige aggregatorer)
Forskrift I, juli 2023 (uafhængige aggregatorer)
Forskrift C2, juli 2023 (uafhængige aggregatorer)
Vejledning til den nye rolle uafhængig aggregator

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Karsten Feddersen på detailmarkedsudvikling@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 18. august 2023, kl.12.00.

De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i forskriften. Det bemærkes,
at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet og indarbejdet i høringsnotat,
som offentliggøres på www.energinet.dk.

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.