Vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør DK1 2022-2024

Høringssvar vedr. udbudsbetingelser for reserveforsyning i DK1 2022 - 2024

Energinet har tilrettet udbudsbetingelserne jf. de indkomne høringskommentarer og har metodeanmeldt de reviderede udbudsbetingelser til Forsyningstilsynet. De anmeldte udbudsbetingelser kan fås ved henvendelse til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk

De indkomne høringskommentarer og Energinets svar på disse ses herunder:

DOKUMENTNAVN
 Høringssvar vilkår og betingelser for systemgenoprettelsesydelsesleverandør DK1 - Ørsted  
 Energinets svar på høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve DK1

 


Udbudsbetingelser DK1 2022 - 2024

Energinet udsender den 12. november 2019 udbudsbetingelser for reserveforsyning til DK1 for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023, jf. bestemmelserne i NC ER, i høring.

Høringssvar til udbudsbetingelser og bilag bedes fremsendt til Energinet senest mandag den 16. december 2019 kl. 12.00 til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk  med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk og Michal Rudbeck-Rønne, mrr@energinet.dk

Høringsperiode

Tirsdag den 12. november til mandag den 16. december 2019 kl. 12.00.

Høringen omfatter følgende dokumenter:

DOKUMENTNAVN  DATO
 Høringsbrev – vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør DK1  12-11-2019
 Udbudsbetingelser for Systemgenoprettelsesreserve DK1  12-11-2019
 Bilag 1: Tekniske betingelser genoprettelsesydelsesleverandør DK1  12-11-2019
 Bilag 2: Kontraktparadigme genoprettelsesydelsesleverandør DK1  12-11-2019
 Kommentarskema høring af vilkår og betingelser for genoprettelsesydelsesleverandør DK1  12-11-2019