Udbudsbetingelser for reserveforsyning til Bornholm 2022-2026 i høring fra 6. november til 9. december 2019 kl. 12.00

Interesserede aktører kan danne sig et overblik over kravene til anlæg, der vil levere reserveforsyning til Bornholm

Høringssvar vedr. udbudsbetingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør til Bornholm 2022-2026

Energinet har tilrettet udbudsbetingelserne jf. de indkomne høringskommentarer og har metodeanmeldt de reviderede udbudsbetingelser til Forsyningstilsynet. De anmeldte udbudsbetingelser kan fås ved henvendelse til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk

De indkomne høringskommentarer og Energinets svar på disse ses herunder:

DOKUMENTNAVN
 Høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve til Bornholm - BEOF 
 Høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve til Bornholm - Elnet Øst

 Energinets svar på høringssvar til udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve til Bornholm

 


Energinet udsender den 6. november 2019 udbudsbetingelser for reserveforsyning til Bornholm, jf. bestemmelserne i NC ER, i høring.

Høringssvar til udbudsbetingelser og bilag bedes fremsendt til Energinet senest den 9. december 2019 kl. 12.00 til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk  med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk og Michal Rudbeck-Rønne, mrr@energinet.dk

Høringsperiode

Onsdag den 6. november til mandag den 9. december 2019 kl.12.00.

Høringen omfatter følgende dokumenter:

DOKUMENTNAVN  DATO
 Høringsbrev vedr. udbud af reserveforsyning til Bornholm  06-11-2019
 Bilag 1 Tekniske betingelser   06-11-2019
 Bilag 2 Praktisk håndtering af Aftalen  06-11-2019
 Bilag 3 Kontraktparadigme  06-11-2019
 Udbudsbetingelser til udbud af reserveforsyning til Bornholm 2022-2026   
 06-11-2019