Høring - udbudsbetingelser for reserveforsyning Anholt

Energinet sender nu udbudsmaterialet til det kommende udbud af reserveforsyning for Anholt i høring

Formålet med dette materiale er at skabe mulighed for, at interesserede aktører kan danne sig et overblik over kravene til anlæg, der vil levere reserveforsyning på Anholt.

Høringen omfatter:

  • Udbudsbetingelser for Reserveforsyning Anholt
  • Bilag 1 Kontraktparadigme
  • Bilag 2 Tekniske betingelser
  • Bilag 3 Tilbudsskema

Høringssvar til udbudsbetingelser og bilag bedes fremsendt til Energinet senest den 31. marts 2023 kl. 12.00, att. Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk,  cc Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk. Skriv i emnefeltet ”Høringssvar: Udbudsmateriale reserveforsyning Anholt”.

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til Lars Jakobsen, ljk@energinet.dk.