NC ER: Uddybende bemærkninger til høring om vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør

Uddybende bemærkninger til høring om vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør er i høring indtil 31. oktober 2018

Uddybende bemærkninger til høring om vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør

Den 24. september 2018 sendte Energinet vurdering af vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis i høring efter Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse, herefter NC ER.

I forlængelse heraf er Energinet blevet gjort opmærksom på, at en uddybende forklaring kan være værdiskabende for høringsparterne, for at disse kan danne sig et fyldestgørende billede af Energinets overvejelser. Hoveddokument samt bilag med Energinets uddybende overvejelser vedr. fastsættelse af vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleverandør på kontraktbasis og genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis kan hentes herunder.

Høringsfristen er samtidig forlænget til den 31. oktober 2018.

Download hoveddokument Uddybende bemærkninger til høring om vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør

Download bilag 1 Udbud af dødstartsreserve i Dk1 2019-2021 - kontraktparadigme

Download bilag 2 Udbud af dødstartsreserve i Dk1 2019-2021 - tekniske specifikationer

Download bilag 3 Udbud af dødstartsreserve i Dk1 2019-2021 - tilbudsskema

Download notat Udbud af dødstartsreserve i Dk1 2019-2021

Download rettelsesblad 1 Udbud af dødstartsreserve i Dk1 2019-2021

 

Download Høringsnotat vedr. samlet høring om vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør