Vilkår for Midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg i transmissionsnettet

Vilkårene er i høring fra d. 21. august 2023 til d. 18. september 2023. Der afholdes aktørmøde om vilkårene midt i høringsperioden

Producentbetalingen, som blev indført fra 1. januar 2023, gav anledning til mange drøftelser med branchen i løbet af 2022. På aktørmødet d. 4. oktober 2022 blev mulighederne for at supplere producentbetalingsmetoden med metoder for Begrænset Net-Adgang (BNA) som varigt vilkår samt for Midlertidigt BNA (Midl. BNA) drøftet. Der var et betydeligt aktørønske om, at Energinet forfulgte disse muligheder. Energinet tilkendegav derfor på det aktørmøde at ville undersøge mulighederne for i første omgang at indføre tilslutningsvilkår med Midl. BNA for produktionsanlæg.

Opgaven med at fastlægge vilkårene ligger hos Energinet. Idet vilkårene for Midl. BNA ikke indebærer nogen ændringer hverken ift. betaling af nettilslutningsbidrag eller ift. den løbende indfødningstarif, kan Energinet fastsætte vilkårene som en del af nettilslutningsvilkårene. Vilkårene skal derfor ikke godkendes af Forsyningstilsynet, men kun anmeldes til Forsyningstilsynet til orientering. 

Energinet har udarbejdet dette forslag til vilkår for Midl. BNA for produktionsanlæg med nettilslutning i transmissionsnettet.

Vilkårene er beskrevet nærmere i vedlagte udkast til vilkår og den tilhørende baggrundsbeskrivelse.

Titel
Vilkår - nettilslutning med midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg mv. i transmissionssystemet
Baggrundsbeskrivelse: Vilkår for nettilslutning med midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg i transmissionssystemet
Høringsnotat vedr. vilkår for midlertidigt begrænset netadgang for produktion


Energinet anmoder alle interesserede parter om høringssvar til den ændrede tarifmetode.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest mandag den 18. september 2023.

Energinet afholder et aktørmøde om vilkårerne midt i høringsperioden. Alle aktører har dermed mulighed for at se høringsmaterialet inden mødet. Fokus for mødet vil være at give alle aktører mulighed for at stille afklarende spørgsmål ift. høringsmaterialet inden afgivelse af høringssvar.

Tilmelding til dette aktørmøde kan findes på vores arrangementside:
Midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg i transmissionsnettet 

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.