Høring - Metodeanmeldelse af nyt design for ubalanceafregning

Energinet sender hermed metodeanmeldelse af nyt design for ubalanceafregning i offentlig høring. Høringen er åben fra 30. april til 30. maj 2024.

Denne metodeanmeldelse indeholder ændringer til designet for ubalanceprisen og ubalancevolumen ved levering af mFRR-energiaktivering.

Det nye design for ubalanceprisen blev præsenteret på et aktørmøde d. 7. marts 2024. På dette møde opfordrede flere aktører til at udvide analyserne af det nye ubalanceprisdesign, hvilket Energinet har forsøgt at imødekomme ved at analysere data fra hele 2023. Resultaterne er analyserne kan findes i det forklarende dokument. Analyserne har også medført at Energinet har valgt at fjerne 30-sekundersreglen, som ellers blev præsenteret på aktørmødet, da det viser sig at reglen ikke har den ønskede effekt, desuden betyder fjernelsen, at designet bliver ens med det finske design og desuden mere simpelt.

Metoden indeholder også en ny måde at opgøre ubalancevolumen ved levering af mFRR-energiaktivering, som ikke blev præsenteret på aktørworkshoppen. Denne ændring sker for at skabe overensstemmelse mellem det kommende standardprodukt for mFRR og måden hvorpå ubalancevolumen opgøres, når der leveres mFRR.

Høringsperiode: fra den 30. april 2024 til den 30. maj 2024 kl. 16.00.

Høringsmaterialet inkluderer:

  • Metodeanmeldelse – Nyt design for ubalanceafregning
  • Forklarende dokument
  • Forskrift C2 med og uden markerede rettelser

Høringssvar bedes fremsendes pr. e-mail til Mathilde Skovgaard Kjær, moa@energinet.dk, cc: myndighed@energinet.dk, senest den 30. maj 2024, kl. 16:00. Skriv i emnefeltet ”Høringssvar: Metodeanmeldelse – Nyt design for ubalanceafregning”. Høringssvar modtaget efter 30. maj kl. 16.00 vil ikke blive inkluderet.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Mathilde Skovgaard Kjær (moa@energinet.dk)

Kontakt

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.