Høring af Tekniske krav til samplacerede og/eller overplantede elproducerende og -forbrugende anlæg samt energilageranlæg

Tekniske krav til samplacerede og/eller overplantede elproducerende og -forbrugende anlæg samt energilageranlæg er i høring fra torsdag den 30. maj til onsdag den 26. juni 2024 kl. 12.00.

Som annonceret tidligere ved de to arrangementer Forventede tekniske krav for samplacering og/eller overplantede anlæg tilsluttet transmissionssystemet afviklet hhv. den 21. marts og den 16.-17. april 2024, sender Energinet den reviderede udgave af notatet Tekniske krav til samplacerede og/eller overplantede elproducerende og -forbrugende anlæg samt energilageranlæg i offentlig høring.

Høringsdokumentet, som er dokumentet uden viste ændringer (Høringsdokument: Tekniske krav til samplacerede og/eller overplantede elproducerende og -forbrugende anlæg samt energilageranlæg uden viste ændringer), samt skema til høringskommentarer er indsat i tabellen herunder. Desuden er en udgave af høringsdokumentet med viste ændringer også tilgængelig.

Det skal bemærkes,

  • at høringsdokumentet uden viste ændringer (med linjenummerering) skal anvendes i forbindelse med høringskommentarer, og
  • at høringskommentarer skal indsendes i det tilgængelige skema til høringskommentarer.
Titel
Høringsdokument: Tekniske krav til samplacerede og/eller overplantede elproducerende og -forbrugende anlæg samt energilageranlæg uden viste ændringer
Skema til høringskommentarer
Tekniske krav til samplacerede og/eller overplantede elproducerende og -forbrugende anlæg samt energilageranlæg med viste ændringer

Høringskommentarer bedes fremsendt via e-mail til svar.netregler@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest onsdag den 26. juni 2024 kl.12.00.

Alle indkomne høringssvar vil blive behandlet, hvilket eventuelt kan medføre en opdatering af notatet og derved de individuelle krav. 

Efter endt høring vil krav hjemlet i forordninger blive sendt til Forsyningstilsynet for endelig godkendelse af krav. Krav hjemlet i en teknisk forskrift vil efter høringen blive offentliggjort.

Bemærk, at indkomne høringskommentarer vil blive offentliggjort i et høringsnotat på Energinets hjemmeside og videresendt til Forsyningstilsynet.

Kontakt

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.