Høringskommentarer i arkivet

Find høringskommentarer til høringer før 2018

Teknisk forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning

Forskriften fastlægger krav til alle netvirksomheder i Danmark om at kunne gennemføre automatisk og manuel aflastning af elforbrug med henblik på at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det kollektive elforsyningsnet i særligt anstrengte forsyningssituationer.

 

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
2.1.2 Høringsnotat TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning Revision 1 25.06.2014

 

Teknisk forskrift 2.1.3 Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr) i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemer

Forskriften beskriver grænser for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionsnettene. Den er gældende for Energinet og transmissionstilsluttede netvirksomheder.

 

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
2.1.3 Høringsnotat TF 2.1.3 Krav for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemerne - 01.02.2019

 

Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
3.2.1 Teknisk forskrift 3.2.1 samlede høringskommentarer, juni 2016 Revision 1.0 21.06.2016

 

Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kW

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
3.2.2 Teknisk forskrift 3.2.2 samlede høringskommentarer, juni 2016 Revision 0 30.06.2016

 

Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
3.2.3 Teknisk forskrift 3.2.3 samlede høringskommentarer, december 2016 10.01.2017
3.2.3 Teknisk forskrift 3.2.3 ekstra høringskommentar, december 2016 16.01.2017

 

 

Nr. Titel Udgave Gældende fra
3.2.3 Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW - ekstra høringskommentar Revision 0a
3.2.3 Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW - samlede høringskommentarer Revision 0a
3.2.3 Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW - høringsdokument Revision 0a
3.2.3 Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW - samlede høringskommentarer Revision 0
3.2.3 Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW - høringsdokument Revision 0

 

Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftanlæg større end 11 kW

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
3.2.5 Teknisk forskrift 3.2.5 samlede høringskommentarer, juni 2016 21.06.2016

 

Teknisk forskrift 3.2.7 Krav for spændingskvalitet for tilslutning af produktionsenheder til transmissionsnettet

Nr. Titel Udgave Gældende fra
3.2.7 Teknisk forskrift 3.2.7Høringskommentarer til rev 1
Revision 1 03.08.2018

 

Teknisk forskrift 3.3.1 Batterianlæg

Tekniske og funktionelle minimumskrav til batterianlæg i nettilslutningspunktet ved tilslutning det kollektive elforsyningsnet, det vil sige bestemmelser om de egenskaber, som batterianlæg skal designes efter og overholde gennem levetiden.    

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
3.3.1 Teknisk forskrift 3.3.1 samlede høringskommentarer, marts 2017 23.06.2017

 

Teknisk forskrift 3.4.1 Spændingskvalitet

Nr. Titel Udgave Gældende fra
3.4.1 Teknisk forskrift 3.4.1 Spændingskvalitet - høringsnotat

Teknisk forskrift 3.4.1 Forbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV

Denne tekniske forskrift indeholder tekniske krav som et forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet skal overholde.    

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
3.4.1 Teknisk forskrift 3.4.1 Samlede høringskommentarer, juli 2017 Revision 1.3.A 07.07.2017

 

 

Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet

Denne forskrift specificerer, hvordan status på termiske kraftværker defineres. Yderligere er specificeret krav til driftsstatus, samt adgangsforhold til det kollektive elforsyningsnet, afhængigt af anlægsstatus.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.1.2 Høringsnotat til TF 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker Revision 0 25.03.2015

 

Teknisk forskrift 5.3.4.1 Nettelegrafen

Denne forskrift beskriver procedurer og forholdsordrer ved anvendelse af Nettelegrafen som kommunikationsmiddel mellem systemansvarligt kontrolrum og netselskabers kontrolrum.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.3.4.1 Høringskommentarer til TF 5.3.4.1 Nettelegrafen 25.08.2016

 

Teknisk forskrift 5.4.1 Revisionsplanlægning

Denne forskrift beskriver systemdriftsaktørernes opgaver i forbindelse med planlægning af revisioner i transmissionsnettet og på produktionsanlæg over 25 MW. Forskriften beskriver tidsfrister for indmelding af afbrydelsesønsker, ligesom forhold ved bortfald af godkendte revisioner beskrives.

 

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.4.1 Høringsnotat til TF 5.4.1 Revisionsplanlægning 03.09.2008

 

Teknisk forskrift 5.8.1 Måledata til systemdriftsformål

Denne forskrift specificerer landsdækkende krav til måledata til systemdriftsformål, inklusive krav til dataudveksling og dataopbevaring.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.8.1 Høringsnotat til TF 5.8.1 Måledata til systemdriftsformål Version 1 28.06.2011

 

 

Teknisk forskrift 5.9.1 Systemtjenester

Denne forskrift specificerer de systemtjenester (vederlagsfri), som produktionsanlæg skal levere som en betingelse for tilslutning til nettet. Formålet er at sikre den tekniske kvalitet og balance i det kollektive elforsyningsnet.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.9.1 Høringsnotat til TF 5.9.1 Systemtjenester Version 1 06.07.2012