Arkivet for tekniske regler og forskrifter

Udgåede regler og forskrifter på det tekniske område

Teknisk forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning

Forskriften fastlægger krav til alle netvirksomheder i Danmark om at kunne gennemføre automatisk og manuel aflastning af elforbrug med henblik på at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det kollektive elforsyningsnet i særligt anstrengte forsyningssituationer.

Nr.  Titel  Rev.  Gældende fra 
2.1.2  Teknisk forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning  1 15.10.2010

Kontakt

Teknisk forskrift 2.1.3 Mvar-ordning

Kontakt

Spændingskvalitet

Teknisk forskrift 3.2.7 Krav for spændingskvalitet for tilslutning af produktionsenheder til transmissionsnettet

Nr. Titel Udgave Gældende fra
3.2.7 Teknisk forskrift 3.2.7 Krav for spændingskvalitet for tilslutning af produktionsenheder til transmissionsnettet Revision 1 03.08.2018

 

Teknisk forskrift 3.4.1 Spændingskvalitet

Nr. Titel Udgave Gældende fra
3.4.1 Teknisk forskrift 3.4.1 Spændingskvalitet Revision 1.3 01.05.2013

Teknisk forskrift 5.3.4.1 Nettelegrafen

Nr. Titel Udgave Gældende fra
5.3.4.1 Nettelegrafen Version 1 15.04.2008

Teknisk forskrift 5.4.1 Revisionsplanlægning

Nr. Titel Udgave Gældende fra
5.4.1 Revisionsplanlægning Version 1 19.09.2008

Dimensioneringsregler

Dimensioneringsregler for planlægning af det nordiske overføringssystem

Nordels netdimensioneringsregler, august 1992, sikrer ensartede dimensioneringsprincipper for transmissionsnettet. Nordels rekommandation skaber en teknisk og økonomisk balance mellem forskellige driftssituationer og hændelser og angiver de acceptable konsekvenser ved kombinationer af disse under hensyntagen til sandsynligheden for, at kombinationen opstår. Netdimensioneringsreglerne er et værktøj til netplanlægning og beskriver detaljeret sammenhængen mellem fem driftstilstande.

 

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
Nordel dimensioneringsregler [Nordel] Revision 1 August 1992

Frekvens, tidsafvigelse, regulerstyrke og reserve_øst

Dette uddrag af rekommendationen sikrer blandt andet, at der i den praktiske drift på ethvert tidspunkt er tilstrækkelig regulerstyrke og effektreserver til såvel hurtige forløb som til håndtering af uundgåelige kraftværksudfald. Endvidere sikres en rimelig geografisk fordeling af reserverne. Udgivet af Nordel.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
Frekvens, tidsafvigelse, regulérstyrke og reserve_øst [Nordel, 1997] Version 1 16.05.1997
 

Notat om installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder_vest

Dette notat beskriver i detaljer de krav, der stilles til målerinstallation, protokol, fortrådning osv. Udgivet af Eltra (nu Energinet):

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
Notat om installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder_vest [ELTRA 2002] Revision b 28.06.2002

Principper for sanering af højspændingsanlæg

Principper for sanering af højspændingsanlæg

Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1995. Fås ved henvendelse til Energistyrelsen.

 

Analyser af langsigtet netstruktur

Analyser af den langsigtede netstruktur for eltransmissionsnettet

Udgivet af Energistyrelsen, januar 1999. Fås ved henvendelse til Energistyrelsen.