Krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger) anmeldt til Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet)

Få et overblik over de forordningskrav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger), der er anmeldt til Forsyningstilsynet

RfG - Requirements for Generators

Krav til nettilslutning for produktionsanlæg

Forsyningstilsynet har den 19. november 2018 truffet afgørelse om godkendelse af de af Energinet indsendte krav i henhold til EU-forordning 2016/631 RfG.

De godkendte og nu gældende krav finder du på siden med godkendte krav.

kontakt

DCC - Demand Connection Code

Krav til nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer

Forsyningstilsynet har den 27. maj 2019 truffet afgørelse om godkendelse af de af Energinet indsendte krav i henhold til EU-forordning 2016/1388 DCC.

Der er den 27. november 2020 foretaget en redaktionel korrektion med hensyn til hjemlen for krav fastsat til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering; denne indeholder ingen ændring af gældende krav til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering.

De godkendte og nu gældende krav finder du på siden med godkendte krav.

 

 

kontakt

HVDC

Krav til tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg

Forsyningstilsynet har den 14. oktober 2019 truffet afgørelse om godkendelse af de af Energinet indsendte krav i henhold til EU-forordning 2016/1447 (HVDC).

De godkendte og nu gældende krav finder du på siden med godkendte krav.

 

kontakt

SO GL - System Operation Guideline

Krav for drift af elektricitetstransmissionssystemer

FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period in accordance with Article 156(11)

All Continental Europe TSOs’ proposal for the definition of a minimum activation time period required for FCR providing units or groups with
limited energy reservoirs to remain available during alert state.

Titel Anmeldt/dateret
Kontineltaleuropas resultat af cost-benefit-analyse SO GL artikel 156(11) 02-11-2021 
FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period 05-10-2021
Comments and Replies TminLER anmeldelse SO GL artikel 156(10  01-10-2021

 

Cost-benefit-analyse og aktiveringstid, FCR-enheder med begrænsede energibeholdninger

I henhold til artikel 156, stk. 11 i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer,skal alle TSO’er indgive resultaterne af deres cost-benefit-analyse til de berørte regulerende myndigheder. Resultatet for det nordiske synkronområde fremgår af den endelige rapport All CE and Nordic TSOs’ results of cost benefit analyses in accordance with article 156(11) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017, dateret 29. maj 2020, som er anmeldt til Forsyningstilsynet den 19. juni 2020.

Titel  Anmeldt 
Anmeldelse til Forsyningstilsynet Kontinentaleuropa og nordens angivelse cost benefit-analyse, SO GL artikel 156, stk. 11  19-06-2020
Cost benefit analysis for FCR providers with LER in CE and Nordic region art. 156(11) of SO GL  19-06-2020

 

Informationsudveksling (NB: ændrede krav på vej)

Der er siden anmeldelsen varslet ændringer til de anmeldte krav. Nedenstående forventes dermed ikke at blive de endeligt gældende krav godkendt af Forsyningstilsynet.

Forslag til krav vedr. informationsudveksling i henhold til artikel 40, stk. 5 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elek-tricitetstransmissionssystemer (herefter SO GL) er den 21. marts 2019 anmeldt til Forsyningstilsynet.

Anmeldelsen består oprindeligt af følgende dokumenter:

 Titel Anmeldt
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 1 – Produktion og forbrug   21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 2 – Stationsanlæg/net  21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 3 – Standarder, protokoller mv.                 21-03-2019

Yderligere er vedlagt følgende:

 Titel
 Anmeldelsesbrev
 Høringsnotat for kravdokument 1
 Høringsnotat for kravdokument 2
 Høringsnotat for kravdokument 3
 Høringskommentarskema for kravdokument 1
Høringskommentarskema for kravdokument 2
 Høringskommentarskema for kravdokument 3
 Liste over høringsparter 
 Specification of IEC 61850_UDKAST (teknisk bilag til orientering)                             

 

kontakt