Regler for nettilslutning af nye anlæg

Nettilslutning af nye produktionsanlæg

Kravene i RfG gælder alle nye produktionsanlæg >0,8 kW. De gælder også, når C- og D-anlæg ændres væsentligt.

Krav til nettilslutning i henhold til Requirements for Generators (RfG)

(For anlæg tilsluttet i distributionsnettet gælder også kravene fastsat i netselskabernes tekniske betingelser. Læs dem her på Dansk Energis hjemmeside.)

Version Titel Gældende fra 
1 RfG-krav for tærskelværdier fastsat i henhold til RfG art. 5 24.09.2018 
2 RfG-bilag 1, Krav fastsat i henhold til EU-forordning 2016/631 (RfG) 22.07.2022
1 RfG-bilag 1A, Generisk signalliste 17.11.2018 
2 RfG-bilag 1B, Krav til simuleringsmodeller  22.10.2020
1 RfG-bilag 1C, Robusthedskrav (FRT) November 2018 
1 RfG-bilag 1D, Krav til reaktive effektreguleringsegenskaber November 2018 

  

Vejledninger

Energinets vejledninger og processer vedr. nettilslutning i henhold til RfG.

Revision Titel Udgivet
 3 Oversigt over tilslutningsprocessen i henhold til RfG Juni 2020
 0 Vejledning ION midlertidig driftstilladelse - Interim Operational Notification (ION) 29.11.2019
 1 Vejledning RFG - Tilslutning af produktionsanlæg til transmissionsnettet  16.06.2021
 0 Vejledning FON endelig driftstilladelse - Final Operational Notification (FON) 18.01.2022

 

Vilkår

Revision Titel Udgivet
1 Nettilslutningsvilkår for produktionsanlæg     01.09.2021
2 Etableringsvilkår for produktionsanlæg 30.08.2021
Nettilslutningsaftale for produktionsanlæg (Word-fil)                                               29.09.2021

 

kontakt

Nettilslutning af nye forbrugsanlæg

Bemærk: Nye forbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV reguleres fra og med 18. august 2019 af kravene i Demand Connection Code (DCC).

kontakt

Manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Forskriften fastlægger kravene til manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Teknisk forskrift 3.4.2

Manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Denne tekniske forskrift er udfærdiget, fordi transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ikke er omfattet af manuel aflastning i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER), artikel 22. 
 
Formålet med forskriften er at sikre, at Energinet vil være i stand til at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende transmissionssystem.
 
Forskriften fastlægger kravene til manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i følgende tilfælde:
  • Overhængende risiko for effektmangel, og/eller
  • forebyggelse eller afhjælpning af kritiske overbelastninger, og/eller
  • underspændinger i nettet.

 

Titel Gældende fra
Teknisk forskrift 3.4.2 Manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg                01.03.2021

 

Vejledninger

Version Titel Udgivet
 1 Vejledning til TF 3.4.2 Manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg  14.04.2021

 

kontakt

Nettilslutning af nye elektriske energilageranlæg (batterianlæg)

Tekniske og funktionelle minimumskrav, som et elektrisk energilageranlæg skal overholde i nettilslutningspunktet, når det elektriske energilageranlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.

Teknisk forskrift 3.3.1 for elektriske energilageranlæg (tidligere batterianlæg)

Denne tekniske forskrift indeholder de tekniske og funktionelle minimumskrav, som elektriske energilageranlæg skal overholde i nettilslutningspunktet, når elektriske energilageranlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som elektriske energilageranlæg skal designes efter og overholde gennem levetiden.    

Per 1. januar 2023 er revision 3 den gældende udgave af Teknisk forskrift 3.3.1 Elektriske energilageranlæg. Revisionen indeholder primært redaktionelle rettelser, samt ændringer foretaget på Forsyningstilsynets foranledning.

Energinet forventer at påbegynde arbejdet med en større revision af Teknisk forskrift 3.3.1 i Q1 2023 til en kommende revision 4. Mere information herom vil følge i løbet af januar 2023.

 

Titel Gældende udgave Gældende fra

Teknisk forskrift 3.3.1 Elektriske energilageranlæg

(redaktionel rettelse per 01.02.2023)

Revision 3

01.01.2023

Bilag 1 - dokumentationskrav til TF 3.3.1 rev. 3:    
Kategori A skabelon til Bilag 1 (Word-fil) Revision 3 01.01.2023
Kategori B skabelon til Bilag 1 (Word-fil) Revision 3 01.01.2023
Kategori C og D skabelon til Bilag 1 (Word-fil) Revision 3 01.01.2023
Kategori Sx skabelon til Bilag 1 (Word-fil) Revision 3 01.01.2023
Kategori T skabelon til Bilag 1 (Word-fil) Revision 3 01.01.2023

 

kontakt

Nettilslutning af nye HVDC-anlæg

Kravene i HVDC-forordningen gælder alle nye anlæg

Krav til nettilslutning af nye HVDC-anlæg og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg

Tekniske krav, som HVDC-anlæg tilsluttet det kollektive elforsyningsnet over 100 kV skal overholde

Titel Rev.  Gældende fra
 HVDC - artikel 11-54 - Kravdokument opdateret jf Forsynintstilsynets afgørelse  0  14-10-2019
 Annex A - Krav for spændingskvalitet for tilslutning af HVDC-systemer         
 0  14-10-2019
 Annex B - Krav til simuleringsmodeller for HVDC-anlæg   0  14-10-2019
 Annex D - Reaktive reguleringsegenskaber jf artikel 20, 40 og 48, HVDC   0  14-10-2019

 

Vejledninger

Version Titel Udgivet
Oversigt over tilslutningsprocessen i henhold til HVDC  02-2019

 

kontakt

Kortslutningsberegninger

- metode, jordingspraksis og forudsætninger

Find de senest opdaterede forudsætninger og andre relevante oplysninger på vores side Kortslutningskatalog.

 

Kontakt

Spændingskvalitet

Tekniske krav til spændingskvalitet, som anlæg tilsluttet det kollektive elforsyningsnet skal overholde.

Teknisk forskrift 3.2.7 Krav til spændingskvalitet, spændingskvalitet og kobling for produktionsenheder i transmissionssystemet

Navn Version Gældende fra
Teknisk forskrift 3.2.7 - Krav for spændingskvalitet, spændingssætning og kobling for produktionsenheder i transmissionssystemet 3 01.10.2022
Teknisk forskrift 3.2.7 - Krav for spændingskvalitet for tilslutning af produktionsenheder til transmissionsnettet 2 23.09.2019

 

Self-assessment

Energinet er i henhold til de tre forordninger

  • RfG (Requirements for Generators) - Artikel 41
  • DCC (Demand Connection Code - Artikel 35
  • HVDC (High Voltage Direct Current) - Artikel 70

forpligtiget til at vurdere, om anlæg tilsluttet transmissionssystemet under en af de tre forordninger overholder de gældende krav i hele anlæggets levetid.
 
For at lave denne vurdering benytter Energinet to procedurer:

  • en procedure for self-assessment, og
  • en procedure for opfølgning på utilsigtede fejludkoblinger i transmissionssystemet.

Nedenstående tre skabeloner for henholdsvis forbrugsanlæg, produktionsanlæg og distributionsanlæg bruges til self-assessment-proceduren.

Titel
Skabelon DSO - Self-assessment - Opstart af kontrol med overholdelse af krav 
Skabelon Forbrugsanlæg - Self-assessment - Opstart af kontrol med overholdelse af krav 
Skabelon Produktionsanlæg - Self-assessment - Opstart af kontrol med overholdelse af krav 

Hvad angår proceduren for opfølgning på utilsigtede fejludkoblinger i transmissionssystemet, foretager Energinet en individuel vurdering i samarbejde med anlægsejer i det specifikke tilfælde.

Tidsinterval og kontaktperson

Kontaktperson:

Mette Holck Amtoft   

moc@energinet.dk

 

Tidsinterval:

Distributionsanlæg: Hvert 5. år

Forbrugsanlæg: Hvert 3. år

Produktionsanlæg: Hvert 3. år

 

 

Simuleringsmodeller

Præsentationen fra Energinets workshop om simuleringsmodeller forklarer kravene til simuleringsmodeller for anlæg.

Præsentationen herunder giver et hurtigt overblik over Energinets krav til simuleringsmodeller. Den indeholder også de lovmæssige grundlag for kravene. 

De specifikke krav finder du under de forskellige typer anlæg.

Titel
Samlet præsentation workshop om simuleringsmodeller 01-03-2022 

 


Kontakt

Nye regler på vej

Krav anmeldt til Forsyningstilsynet, men endnu ikke godkendt

Få et overblik over anmeldelser af tilslutningsrelaterede regler til Forsyningstilsynet nederst på vores side med regler for nettilslutning.

Klik her for at se oversigten.

Nyheder fra Energinet

Se en liste over de nyheder fra Energinet, du kan tilmelde dig og få direkte i din indbakke
Tilmeld dig nyheder