Anmeldelse af RfG-krav

Nye krav for tilslutning af produktionsanlæg er på vej

Den 17. maj 2018 anmeldte Energinet nye krav for tilslutning af produktionsanlæg til Energitilsynet. Energitilsynet har nu 6 måneder til at godkende disse.  Kravene er en del af de nye samlede krav under EU-forordningen RfG (Requirements for Generators). De nye krav er tilgængelige her. Forordningen vil, sammen med en ny teknisk forskrift 3.2.7 om spændingskvalitet, erstatte de tekniske forskrifter 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.5, som herefter bliver historiske.

Samtidig med vores anmeldelse af krav har DSO’erne afleveret krav på udvalgte tekniske områder i deres rolle som RSO (Relevant System Operatør). Disse krav vil gælde tilslutning til distributionsnettene.

Kravene anmeldt af Energinet er blevet udarbejdet over det seneste år i samarbejde med eksterne aktører i en arbejdsgruppe. Gruppen bestod af repræsentanter fra kraftværksbranchen, vindmøllebranchen, producentsiden og Dansk Energi. I den kommende tid arbejder vi videre på at få beskrevet krav for tilslutning af forbrug og distributionssystemer samt tilslutning af HVDC-anlæg. Efter det vil vi udarbejde vejledninger for at skabe et overblik over de mange forskellige krav, så det bliver nemmere at tilslutte sig nettet.

Der skal lyde en stor tak til de aktører, som har bidraget betydeligt til procesen indtil nu!

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.