Forslaget om det nordiske aFRR-kapacitetsmarked og udveksling af balanceringskapacitet er sendt til godkendelse hos Forsyningstilsynet

De nordiske TSO'er , Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid og Energinet, har sendt deres fælles metodeforslag til godkendelse hos de respektive nationale tilsynsmyndigheder.

Læs mere på denne side: http://nordicbalancingmodel.net/proposal-for-nordic-afrr-capacity-market-and-cross-zonal-capacity-allocation-methodology-submitted-for-regulatory-approval/