HÅNDTERING AF TILSLUTNING AF PRODUKTION VED BEGRÆNSNINGER I ELNETTET

Opdateret 26. marts 2021

Energinets håndtering af tilslutning af produktion
Netselskab og Energinet træffer, ofte i samarbejde, afgørelse om valg af tilslutningspunkt for produktionsanlægget og de nødvendige anlæg for at gennemføre en tilslutning. Manglende udbygning i det bagvedliggende eltransmissionsnet kan ikke begrænse tilslutningen af ny produktion i hverken eldistributionsnettene eller eltransmissionsnettet. Energinet arbejder for at sikre en socioøkonomisk optimal grøn omstilling. Dette kan medføre, at Energinet i visse tilfælde må begrænse produktion for at sikre elforsyningssikkerheden. Begrænsninger i eltransmissionsnettet i henhold til sikring af elforsyningssikkerheden kompenseres som angivet i oversigten herunder som følge af Energinets hjemmel i henhold til Elmarkedsforordningen eller EU-forordningen om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL).

Ny aktør
Nye aktører skal kontakte deres lokale netselskab (læs mere på Dansk Energis hjemmeside) for at indgå aftale om tilslutning på eldistributionsnettet eller for henvisning til eltransmissionsnettet. Netselskabet vil forestå kontakten med Energinet.

Lovmæssig baggrund
Energinets hjemmel til at udbetale kompensation findes i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet , artikel 13, stk. 3 og stk. 7 (belastningsomfordeling) eller Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), artikel 20, stk. 1, jf. artikel 22, stk. 1 (afhjælpende tiltag), og Energinets hjemmel til at yde betaling for afhjælpende tiltag findes i Elforsyningslovens § 27 c, stk. 2.

Energinets kompensationsforpligtelse
Oversigten herunder viser, i hvilke situationer Energinet har hjemmel til at udbetale kompensation for nedregulering eller begrænsning af produktion i distributionsnettet:

Oversigt_Energinets kompensationsforpligtelse begrnsning_nedregulering distributionsnet 02-2022  

(Find også en fil med oversigten i højre side)

Kompensationsvejledning
Hvis en anlægsejer er berettiget til kompensation fra Energinet i henhold til ovenstående oversigt, skal anlægsejer sende data for de nedregulerede enheder til Energinet. 

Data sendes til Energinet Elsystemansvar.

Anlægsejer kan fremsende data i Excel-format eller en csv-fil.

Energinet skal bruge data pr. time pr. enhed for timer med nedregulering:
- Hvor meget enheden/enhederne ville have produceret, hvis ikke de var blevet nedreguleret
- Hvor meget enheden/enhederne faktisk har produceret.

Anlægsejer kan anvende nærliggende lignende enheder til at estimere produktionen for tidspunkter med fuldt stop. Energinet har en prognose og afregningsdata, som indsendte data sammenholdes med. Anlægsejer skal oplyse GSRN-nr. for installationerne for dennes enhed(er), samt angive den balanceansvarlige aktør, som enheden/enhederne meldes ind i markedet under. 

 

 

Kontakt: udregning/udbetaling af kompensation

Har du spørgsmål til Energinets udregning/udbetaling af kompensation, er du velkommen til at kontakte:
Energinet Elsystemansvar

Kontakt: Energinets kompensations-forpligtelse

Har du spørgsmål til Energinets kompensationsforpligtelse, er du velkommen til at kontakte:
Energinet Elsystemansvar att.: Maria Andersen

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.