Nordiske TSO'er fremlægger indkomne svar fra høringsrunden om mulige løsninger for den fremtidige kortsigtede markedsmodel

De nordiske TSO’er publicerer hermed en sammenfatning af markedsaktørernes betragtninger, modtaget i høringsrunde om mulige løsninger for fremtidige kortsigtede elmarkeder, der blev afholdt i maj-juni 2019.

De nordiske TSO’er (Energinet Elsystemansvar A/S, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät) har skrevet et diskussionsoplæg, som udforsker mulige markedsbaserede løsninger for de fremtidige kortsigtede elmarkeder med henblik på at få igangsat en indledende dialog med alle aktører. Diskussionsoplægget var i høring fra maj til juni 2019. De nordiske TSO'er modtog i forbindelse med høringen værdifulde input til udvikling af de fremtidige kortsigtede elmarkeder fra markedsaktørerne.

Sammenfatning af de indkomne svar fra høringsperioden offentliggøres nu som et separat dokument. De nordiske TSO’er vil vurdere og inddrage inputs i det endelige dokument vedrørende fremtidige kortsigtede elmarkeder. Det endelige dokument vil også indeholde en prioriteringsliste med forskellige emner, der omhandler de fremtidige kortsigtede elmarkeder.

Find sammenfatningen af høringssvar og diskussionsoplægget i højre side.

 


Nordic TSOs publish results from the stakeholder consultation on possible solutions for the future short-term markets

Nordic TSOs have published stakeholders’ views on possible solutions for future short-term markets resulting from public consultation during May – June 2019.

To initiate an early dialogue with all stakeholders, the Nordic TSOs developed a discussion paper that explored possible market-based solutions for future short-term markets. The discussion paper was published for consultation with stakeholders during May – June 2019. The Nordic TSOs received valuable input for the development of future short-term markets as a result of the consultation.

The Nordic TSOs now publish a summary of consultation responses as a separate document. The TSOs will assess the stakeholders' responses when finalising the document for future short-term markets. This forthcoming document will also include a list of priorities on topics related to the future short-term markets.

Find the summary of consultation responses and the original discussion paper in the right-hand side.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.