NORDISKE TSO’ER BEDER OM INFORMATION OM INDSENDELSE AF DATA TIL TRANSPARENSPLATFORMEN

Primære dataejere skal udfylde informationsblanket om indsendelse af information om utilgængelig forbrugs- eller produktionskapacitet inden den 28. februar 2020.

Alle markedsaktører i de nordiske lande, som er forpligtet til at indsende information om utilgængelig forbrugs- eller produktionskapacitet, skal udfylde en informationsblanket inden den 28. februar 2020.

Her finder du informationsblanketten


Transparensforordningens artikel 7 og 15 pålægger alle ”primære dataejere” at indsende information om utilgængelig forbrugs- eller produktionskapacitet over 100 MW til publicering på ENTSO-E’s transparensplatform. I overensstemmelse med transparensforordningens artikel 4 skal primære dataejere indsende deres data til egen TSO, eller via en godkendt tredjepart, på en måde, der gør det muligt at sende disse data til ENTSO-E’s transparensplatform. Såfremt en markedsdeltager anvender en tredjepart til at sende data til transparensplatformen, skal dette godkendes af den lokale TSO. 

Derfor beder de nordiske TSO’er alle markedsaktører, der er forpligtet til at indsende information om utilgængelig forbrugs- eller produktionskapacitet, om at udfylde informationsblanketten inden den 28. februar 2020. Blanketten skal udfyldes, uanset hvilket system man anvender. Dette gælder også, hvis data indsendes og publiceres via en anden markedsdeltager.

Registreringen skal være gennemført inden den 28. februar 2020. 

Bemærk, at tilmeldingsblanketten er på engelsk.

For yderligere spørgsmål vedrørende NUCS eller tilmeldingsblanketten, kontakt venligst: nucs@energinet.dk  

OBS – Vær opmærksom på, at disse informationer også skal opdateres på Forsyningstilsynets CEREMP-platform.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.