ACER-beslutning fastsætter regler for fælles, nordisk aFRR-kapacitetsmarked

Med ACERs beslutning, offentliggjort den 17/8-2020, kan de nordiske TSO’er endelig implementere og etablere et fælles nordisk marked for udveksling af aFRR-reserver.

Dette er et afgørende skridt i den fortsatte grønne omstilling af det nordiske synkronområde og nødvendigt for en vellykket implementering af den nye balanceringsmodel. Den årlige økonomiske gevinst ved et fælles nordisk marked med 300 MW aFRR-kapacitet er blevet anslået til at være ca. EUR 50 mio., som vil komme slutforbrugerne til gode.

 

De nordiske TSO’er vil gerne takke både ACER og de nationale regulatorer for en effektiv proces, der igennem de seneste 6 måneder har afklaret flere vigtige emner i relation til markedsdesignet.

 

Det overordnede design for det nordiske aFRR-kapacitetsmarked omfatter:

  • Et dagligt marked med fælles, nordisk indkøb udført i D-1
  • Gate Closure Time for leverandører vil ligge mellem kl. 07:00- 10:00 i D-1. Dette vil blive specificeret nærmere
  • Markedet vil anvende standard aFRR-kapacitetsbud med mindste budstørrelse fastsat til 1 MW og gyldighed på en time
  • Valgte bud vil blive prissat ud fra marginalprissætningsmetoden
  • TSO’en offentliggør og angiver et aFRR-behov i MW pr. retning og budzone
  • Indkøbsfunktionen vil optimere indkøb på tværs af alle 11 nordiske budzoner på basis af alle aFRR-bud og prisen på transmissionskapacitet
  • Prisen på transmissionskapacitet er lig den forventede prisforskel på day-ahead-markedet + en dynamisk mark-up på EUR 1-5 til fordel for day-ahead-markedet
  • Som standard kan maksimalt 10% af transmissionskapaciteten mellem to budzoner bruges til aFRR-udveksling.

 

TSO’erne fortsætter nu detailplanlægningen af den sidste IT-udvikling, mens der samtidig er fokus på arbejdet med markedsaktørerne for at få disse introduceret til den nye løsning før go live. TSO’erne vil også kontakte de nationale regulatorer for at få deres vurdering af ACERs beslutning. De nordiske TSO’er sigter mod go live for aFRR-kapacitetsmarkedet i Q2 2021. En mere præcis dato for go live vil blive meldt ud senere.

Et fælles aFRR-kapacitetsmarked er en afgørende del af det overordnede NBM-program og et meget vigtigt værktøj i de nordiske TSO’ers overgang fra frekvensbaseret balancering til ACE-baseret balancering. ACE-baseret balancering er nødvendigt for, at vi kan forbindes med de europæiske balanceringsplatforme. 

 


Kontaktpersoner:
Rebecca Roupe (Svenskakraftnät), rebecca.roupe@svk.se
Martin Høgh Møller (Energinet), mhm@energinet.dk
JyrkiUusitalo(Fingrid), jyrki.uusitalo@fingrid.fi
Alexander Jansson (Statnett), alexander.jansson@statnett.no

 

Læs den originale, engelske pressemeddelelse på NBM-programmets hjemmeside.

 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.