Nordisk aktørinput til fælles nordisk markedsdesign for balanceafregningen samt svar fra nordiske TSO'er

Energinet og de øvrige nordiske TSO'er svarer på aktørinput til det forslåede markedsdesign for balanceafregningen

Som opfølgning på Energinets tidligere nyhed vedr. beskrivelse af fælles nordisk markedsdesign for ubalanceafregning, har nordiske markedsaktører nu haft mulighed for at give input til det forslåede nordiske markedsdesign. 

Den 9. oktober 2020 offentliggjorde de nordiske TSO'er dokumentet Common Market Design på NBMs hjemmeside. Dokumentet giver en oversigt over det fælles markedsdesign for balanceafregning, der foreslås implementeret i Norden den 1. november 2021. Dokumentet var åbent for feedback fra nordiske markedsaktører, selvom der ikke var tale om en formel høring.

De nordiske TSO'er har nu modtaget input fra nordiske markedsaktører på dette dokument, og har samlet et dokument hvor de forskellige input og de nordiske TSO'ers svar indgår. Se nyheden og dokumentet her på NBMs hjemmeside

 

 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.