Invitation til webinar om nordisk netudvikling mod et klimaneutralt energisystem

De fire nordiske TSO'er (Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät) indledte i efteråret 2020 arbejdet med Det Nordiske Netudviklingsperspektiv 2021. En vigtig del af projektet er at skabe et fælles nordisk scenarie, "Climate neutral Nordics". Interessenter inviteres til at give deres tilbagemelding på det nordiske scenarie.

Det klimaneutrale scenarie er en vej til det decarboniserede nordiske elsystem. Scenariet bygges i årene 2030 og 2040 mod nul udledning i 2050, og det vil blive brugt til at undersøge de fremtidige systembehov i det nordiske elsystem.

De nordiske TSO'er vil tilrettelægge et fælles webinar om det fælles nordiske scenarie, og interessenter inviteres til at komme med kommentarer til scenariet.
Scenarie-webinaret vil blive afholdt den 10. februar 2021 kl. 9-11.

Tilmeld dig via Energinets hjemmeside - klik her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.