Ubalancegebyr - opdatering vedrørende nordisk harmonisering

Energinet har igangsat en national undersøgelse af ubalancegebyrniveauet og vil tage en beslutning om en eventuel stigning og mulig tilslutning til et harmoniseret nordisk gebyrniveau, når dette arbejde er afsluttet.

De øvrige nordiske TSO’er Svenska Kraftnät, Statnett og Fingrid er enige om at foreslå, at en harmonisering af niveauet for ubalancegebyret på 1,15 EUR/MWh fra Single Price (étprisafregning af ubalancer) bliver en realitet den 1. november 2021. 

Ubalancegebyret påvirker markedsaktørernes beslutninger om deltagelse på det fælles nordiske balancemarked. Forskydning af ubalancer mellem budzoner på grund af forskellige gebyrniveauer vurderes af de nordiske TSO’er at have konsekvenser for dimensionering af reserver og omkostningsfordeling.

Niveauet for ubalancegebyret for forbrugsubalancer har været harmoniseret inden for et fælles område for alle de nordiske TSO'er siden 2009 og har været harmoniseret til 0,5 EUR/MWh i Sverige, Norge og Finland siden den 1. januar 2021. Ubalancegebyret for forbrugsubalancer i Danmark (benævnt ”Gebyr for balancekraft” på Energinets hjemmeside) ligger pt. på 0,1 øre/kWh (ca. 0,13 EUR/MWh) og har været uændret, siden det blev indført i 2009. 

Energinet har igangsat en national undersøgelse af gebyrniveauet og vil tage en beslutning om eventuel tilslutning til et harmoniseret gebyrniveau, når dette arbejde er afsluttet. Energinet støtter harmoniseringen og er enig i, at det er vigtigt at undgå, at ubalancer flyttes mellem budzoner for at opnå en besparelse på det nationale ubalancegebyr, men har brug for mere tid til at opnå en tilstrækkelig forståelse af de nationale perspektiver og påvirkninger, inden der drages konklusioner om stigningen i gebyrniveauet.

For yderligere information, se NBM's hjemmeside: https://nordicbalancingmodel.net/agreement-on-harmonisation-of-the-brp-imbalance-fee-level-for-sweden-norway-and-finland/

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.