Opdateret Implementeringsguide for mFRR energiaktiveringsmarked pr. 9. september 2021

BSP - Implementation Guide version 1.1.1 er netop blevet opdateret og lanceret på NBM-programmets hjemmeside (https://nordicbalancingmodel.net/implementation-guides/) med nogle mindre opdateringer til den seneste version (1.1. udgivet 14. juni 2021). Implementeringsguiden beskriver udveksling af information mellem de balanceansvarlige og Energinet (samt øvrige nordiske TSO’er), processer for indmeldelse af bud, aktivering af bud, budformat m.m. Implementeringsguiden skal klargøre aktører og TSO’er til overgangen til det nye nordiske mFRR energiaktiveringsmarked.

 

Version 1.1.1 indeholder ændringer til følgende afsnit:

5.6 Update and cancellation principles
3.3.3 Bid validation rules
3.4 Activate bid process

Følgende koder er blevet specificeret: Document type and proces type (Acknowledgement document), Document type (Activation document) og Reason codes (ReserveBid document, ReserveAllocationResult document). Desuden er der ændret i navngivning af ’document time interval attribute’ (Activation document) samt ændret i implementeringsplanen for Svenska kraftnät og Statnett.

 

Har I spørgsmål til Implementeringsguiden, modtager vi dem meget gerne. Hvis der viser sig behov for og interesse for det, afholder vi gerne et møde for at få afklaret spørgsmål, der måtte have fælles relevans.