Go-live af nordisk mFRR energiaktiveringsmarked i oktober / medio november 2023

Som tidligere meddelt forsinkes go-live af det nordiske mFRR EAM (automatiseret drift). Go-live bliver nu i oktober/medio november 2023, og projektet vil lave yderligere analyser for at fastsætte de resterende milepæle i NBM's roadmap.

Nordisk mFRR EAM er en forudsætning for at realisere den nye nordiske balanceringsmodel (NBM). mFRR EAM vil sikre, at vi er kompatible med og klar til de europæiske platforme, uden at driftssikkerheden i det nordiske elsystem trues. En vellykket go-live er afgørende for en kontrolleret overgang til europæiske energiaktiveringsmarkeder for mFRR og aFRR.  

Automatisering af markedet for balanceringenergi er et meget komplekst projekt, der kræver avanceret IT-udvikling og store ændringer i forretningsgange. Processen med at gå fra konceptuelt design til konkrete løsninger har vist sig at tage længere tid end tidligere forventet. Løbende er indholdet, samt omfanget for yderligere understøttende IT-værktøjer til håndtering af centrale driftsscenarier, blevet langt tydeligere. Dette er definerende for omfanget af oplæring og andre behov, der skal være opfyldt for at sikre, at de nordiske TSOer er klar til at håndtere den nye måde at balancere elsystemet på. 

Siden begyndelsen af 2022 er der lavet analyser for at vurdere, hvor lang tid den resterende udvikling til nordisk mFRR EAM vil tage. Den nuværende roadmap er baseret på en trinvis tilgang, hvor hver go-live er efterfulgt af en stabiliseringsperiode, inden den næste milepæl nås. Denne tilgang blev revurderet, og projektet er igen nået frem til, at trinvis implementering er den bedste løsning. 

Det er nødvendigt at lave flere analyser for at kunne vurdere hvordan den forsinkede idriftsættelse af nordisk mFRR EAM påvirker de resterende milepæle i NBM's roadmap, herunder implementering af 15-minutters ubalanceafregning (15 min ISP) i markederne. Som tidligere udmeldt har TSO'erne besluttet at arbejde videre med kvartersopløsningen i eSetts ubalanceafregningssystem i overensstemmelse med den oprindelige dato for go-live af 15-minutters ISP, dvs. den 22. maj 2023. Ubalanceprisen vil være den samme i alle fire kvarter af en time, indtil de faktiske 15-minutters priser er tilgængelige. 

Næste skridt: NBM's roadmap bliver opdateret som følge af det nye tidspunkt for go-live for nordisk mFRR EAM, herunder de nordiske TSO'ers forbindelse til MARI- og PICASSO-platformene for europæisk energiaktiviering. Market time unit-transitionen til 15-minutters tidsopløsning i intraday og day ahead indgår i denne revurdering. NEMO'er og markedsaktører vil blive inddraget i arbejdet, som planlægges gennemført i april - maj 2022.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.